Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1. Tímto udělujete souhlas společnosti Eazy Livin, se sídlem ve Svobodě nad Úpou, Stará alej 540, PSČ 54224 (dále jen „Správce“ ) aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:

 

• e-mail.

 

2. Váš e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem dokončení objednávky našich produktů. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu: eazylivin.store@gmail.com nebo dopisu na adresu našeho sídla.